Traducións AMG
English flag linked to English page
In English
Traducións AMG

Imaxe dun libro cun lapis e unha libreta


Menú principal

Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña
Currículo
O meu nome é Alba Méndez e son licenciada en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo e posúo o Máster en Tradución Audiovisual.
Actualmente estudo Filosofía na Universidade de Santiago de Compostela.

[Volver ao menú principal]

Linguas
As miñas linguas de traballo son o galego como lingua A e o inglés como lingua B, e teño tamén un C2 en alemán.
Ante calquera posible reclamación teño os certificados de acreditación da universidade e das escolas de idiomas nas que me formei.


[Volver ao menú principal]
Tipoloxía de textos
Estou especializada na tradución audiovisual, polo tanto podo traducir todo tipo de textos relacionados co mundo do audiovisual.
Como mencionei antes, comecei o Grao en Filosofía e pronto estarei preparada para traducir textos filosóficos.


[Volver ao menú principal]

Prazos de entrega
Os textos entregaranse o antes posible, sendo como mínimo unha semana e como máximo dúas.
Se hai algún problema co traballo o cliente ou clienta será informado/a.


[Volver ao menú principal]

Prezos
O prezo de cada palabra traducida será de 1,00 (un euro) co Imposto de Valor Engadido (IVA). Pero se o texto é demasiado extenso, é posible negociar un prezo.


[Volver ao menú principal]

Ferramentas en liña
RAG. Dicionario monolingüe galego da Real Academia Galega.
COLLINS. Dicionario monolingüe inglés de Collins.
LINGUEE. Traductor multilingüe de Linguee.
TRADUCTOR DE GOOGLE. Tradutor online multilingüe de Google.


[Volver ao menú principal]Para contactar comigo escribídeme a:

Gif animado co meu correo elctrónico
amendezga2016@gmail.com